Gemeenten kunnen vanaf 16 november 9:00 uur de eenmalige specifieke subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aanvragen. Haast is geboden, want het is een ‘first come first serve’-regeling.  

De RREW is de opvolger van de RRE. Beide regelingen richten zich op het stimuleren van bewoners om energie te besparen in hun woning. Waar de RRE enkel kon worden aangevraagd voor koopwoningen, richt de RREW zich ook op huurders. Minimaal 50% van de aanvraag dient gericht te zijn op activiteiten voor huurwoningen. Daarnaast geldt een minimum vereiste van 1.000 woningen. Per woning is maximaal €100,– beschikbaar. De activiteiten waarop de aanvraag ziet, mogen nog niet gestart zijn. Gemeenten die onder de RRE subsidie hebben ontvangen, mogen ook de RREW aanvragen.

De regeling opent op 16 november om 9:00 uur en is een ‘first come first serve’-regeling. Dit betekent dat de minister het beschikbare bedrag van 70 miljoen euro verdeelt op volgorde van binnenkomst van de juiste aanvragen. Haast is dus geboden.

Subsidie aanvragen is één, maar hoe krijg je als gemeente je bewoners zo ver dat zij ook daadwerkelijk die kleine energiebesparende maatregelen gaan nemen? En hoe doe je dat in coronatijd? Dat blijkt een flinke uitdaging, zo zien we bij de uitvoering van de RRE. Daarom hebben wij een slimme oplossing bedacht om de RRE een flinke oppepper te geven en direct ook goed van start te gaan met de RREW, namelijk: De RRE-wagen. Benieuwd? Bekijk direct onze brochure of neem contact op met Jacklien Quirijnen voor meer informatie.