Ondanks de stijgende bewustwording rondom milieu- en klimaatproblematiek, blijken Nederlanders toch nog niet zo geïnformeerd over de energietransitie. Zo toont onderzoek van Motivaction aan dat het aandeel in duurzame energie flink wordt overschat met 19% in plaats van zo’n 1% in werkelijkheid. De Klimaatwijzer hoopt hier een oplossing voor te bieden.

De Klimaatwijzer is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in samenwerking met EBN, ABN AMRO EN Stichting 2050. Deze online tool is bedoeld om men beter inzicht te geven in de complexe energiesystemen in Nederland en daarmee een realistischer beeld te krijgen van de energietransitie.

Stel je eigen klimaatbeleid op: “Ga op de stoel van de premier zitten en kijk wat er nodig is om in Nederland zo min mogelijk CO2 uit te stoten in 2030. Haal jij het Europese doel van -55% en het Klimaatakkoord van Parijs?” Aldus de Klimaatwijzer.

Momenteel is de Klimaatwijzer voornamelijk bruikbaar voor professionals in de energiesector, maar de initiatiefnemers zullen in een later stadium een versie maken die aantrekkelijk is voor een breder publiek.

Neem een kijkje op www.klimaatwijzer.nu voor meer informatie.