Je hebt het waarschijnlijk al wel de afgelopen week in het nieuws voorbij zien komen. De kop van onder andere het AD luidde ‘Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken’ en dit leverde veel oproer op. Uit onderzoek blijkt dat bij de 33 grootste zonneparken momenteel 79% in handen is buitenlandse projectontwikkelaars. Ook de Tweede Kamer reageerde geschrokken van deze realiteit. Wat kunnen we hieruit opsteken?

In 2019 werd vermeld dat Nederland zich vrijwel onderaan de lijst bevindt van Europese landen als het aankomt op duurzame energie. In 2020 groeide de hoeveelheid duurzame energie met 16% (bron: CBS). Een goede, maar ook noodzakelijke vooruitgang om het percentage vanuit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie voor 2020 te behalen. Nederland liep zo erg achter dat de overheid tussen de 100 en 200 miljoen euro aan duurzame energie moest inkopen uit Denemarken om een boete vanuit de Europese Commissie te voorkomen (bron: NOS).

Er valt uiteraard veel over te zeggen, maar wij houden het kort. Het verhaal kent eigenlijk twee perspectieven: enerzijds is er een groot gemis voor lokaal eigenaarschap bij zonneparken. Er zouden veel meer lokale initiatieven moeten komen, meer kennis en meer draagvlak onder inwoners. En daarbij ook ingezet moeten worden op zonneparken met een grotere opwekcapaciteit. Anderzijds wordt dat gemis nu gecompenseerd door noodzakelijke buitenlandse investeringen, om in ieder geval als land vooruit te blijven gaan richting een duurzamere energiehuishouding. Aan beide perspectieven zijn daarom zowel positieve als negatieve kanten te bestempelen. Het zou uiteraard veel beter zijn als het grootste aandeel aan duurzame energieprojecten zich in lokale handen bevindt (lokale lusten en lasten), maar het belangrijkste nu is dat Nederland vol inzet op het beperken van klimaatverandering en daar is verduurzaming van de energiehuishouding een cruciaal aandeel in.  Facet probeert daarom ook hier kansen in te zien! Wij hopen dat dit een wake-up call is aan zowel de overheid, bedrijven als inwoners. Dat er open gesprekken worden gestart met de juiste kennis en informatie en dat de huidige weerstand plaats maakt voor draagvlak. Één ding is zeker: onrust veroorzakende nieuwsberichten dragen niet bij. Dit kan juist meer afstand creëren tussen overheid en inwoner. Het is daarom van groot belang om als (lokale) overheid het bewustzijn en de kennis onder inwoners te (blijven) vergroten. En goede communicatie is daarin echt de eerste stap.

Lees eens ons kennisartikel over de noodzaak van lokaal eigenaarschap bij de energietransitie of het kennisartikel over de transities als maatschappelijke veranderopgave, waarin we onder andere laten zien hoe je draagvlak kunt creëren.

Vrijblijvend informatie opdoen kan natuurlijk altijd! Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.