Adviseur

Vince is nieuwsgierig, nauwkeurig en bedachtzaam. Hij zet zijn achtergrond als gedragseconoom in om het waarom achter de menselijke keuze te begrijpen. De inzichten die hieruit voortvloeien helpen bij het creëren van gedragsinterventies om duurzaam gedrag te stimuleren. Zijn multidisciplinaire opleiding waar economie, psychologie en sociologie elkaar verbinden, leiden tot een holistische kijk op duurzaamheidsvraagstukken.

Skills
Advies en ondersteuning
Onderzoek en analyse
Integraal werken
Gedragsverandering/Nudging
Economie
Teamwerk

E-mail: Vvdb@facetadvies.nl