Directeur / Eigenaar

Tommie is een verbinder in hart en nieren. Met een ondernemend karakter en toekomstgerichte blik is hij continue op zoek naar nieuwe kansen. Hij zet zich in op de strategische koers van het bedrijf en speelt in op het grotere geheel.

Skills
Strategie
Marketing
Organiseren
Coaching
Leiderschap

Tel: +31 6 42 70 06 22
E-mail: tv@facetadvies.nl