De wereld van Nicole Haas

Nicole Haas Adviseur

Nicole is een natuurlijke verbinder. Ze heeft oog voor verschillende belangen en weet deze goed samen te brengen. Ze benut haar wetenschappelijke achtergrond (gepromoveerd) om inhoudelijk goed en onderbouwd te adviseren, en heeft tegelijkertijd aandacht voor de haalbaarheid en praktijk. Ze is zeer ervaren in het ontwikkelen en begeleiden van participatietrajecten, inclusief politiek-bestuurlijke afstemming. Ze wil actief bijdragen aan de benodigde transities en zo een betere wereld achterlaten voor haar kinderen.

Skills

  • Stakeholder engagement
  • Procesbegeleiding
  • Projectmanagement
  • Onderzoek
  • Strategie