Adviseur

Jim levert met zijn kennis over circulaire economie en organisatiestrategieën een bijdrage aan een toekomstbestendige duurzame wereld. Hij helpt organisaties om sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde te creëren. Jim zoekt naar creatieve oplossingen om kringlopen te sluiten en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Mens en milieu in een groene samenleving verenigen, ziet hij als sleutel voor een duurzame toekomst.

Skills
Circulaire economie
Advies en ondersteuning
Onderzoek en analyse
Integraal werken
Teamwerk

E-mail: jim@facetadvies.nl