Ben jij als ambtenaar bezig met het aanpakken van maatschappelijke opgaven, zoals de schaalsprong in de regio met daarbij behoud van brede welvaart? Verschillende uitdagingen gaan de komende tijd samenkomen: netcongestie, wonen en voorzieningen, mobiliteit, zorg en het aantrekken en behouden van talent. Het gaat hierbij om een groei in balans, met oog voor welvaart én welzijn van mensen. Bij Facet zien we dat deze opkomende vraagstukken veelal vanuit een technisch of inhoudelijk perspectief worden benaderd. De opdracht komt voornamelijk vanuit het Rijk naar een steeds bredere groep aan ambtenaren (van duurzaamheid tot sociaal domein), waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de toewijzing en goede besteding van deze middelen, gezien hun nabijheid tot de inwoners. Deze middelen worden op gebruikelijke wijze ingezet, maar hoe kan worden gegarandeerd dat de inspanningen daadwerkelijk effectief zijn?

Dit is het moment om perspectief te verschuiven: maatschappelijke opgaven zijn een sociaal vraagstuk (over behoeften, gedrag, beleving) en niet enkel een technisch vraagstuk (over parameters, technische oplossingen en dergelijke). Alleen door dat te erkennen, kan blijvende impact worden gemaakt. Om tot een gedragen aanpak te komen moeten de voorliggende opgaven integraal worden opgepakt.

Het is cruciaal om de doelgroep vanuit een sociaal perspectief te benaderen en hen goed te leren kennen. Wat zijn hun behoeften en hoe kunnen zij daadwerkelijk geholpen worden? Het opbouwen van een sociaal netwerk is hierbij essentieel, zodat opkomende uitdagingen zowel nu als in de toekomst gezamenlijk kunnen worden aangepakt voor verschillende doelgroepen (demografisch, cultureel en sociaal-economisch).

We zien dat de Kempen gemeenten deze omslag aan het maken zijn. Gemeente Eersel, Reusel-De Mierden, Bergeijk, en gemeente Bladel gaan bijvoorbeeld aan de slag gaan met toekomstdialogen. Het is belangrijk om de inwoner te laten meepraten over wat de groei van de regio voor hem/haar betekent.

Toch kan het erg lastig zijn om je doelgroep te bereiken en een goed beeld te vormen van hun behoeften. Het is echter noodzakelijk om de doelgroep vanaf het begin te betrekken en gedurende het hele proces in contact te blijven, door zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek te doen en relaties op te bouwen.

Facet brengt de juiste partijen bij elkaar en bouwt blijvende structuren op om toekomstbestendigheid te creëren. Door middel van behoeftepeilingen, interviews en stakeholdertafels blijven we in contact met de gemeenschap. Dit draagt bij aan het creëren van ambassadeurs en vergroot het bereik onder de inwoners. Samen met lokale partijen wordt de aanpak ontwikkeld en geborgd, creëren we concrete projecten die breed gedragen worden en evalueren en peilen we continu om voortgang te borgen. Daarbij betrekken we alle relevante maatschappelijke partijen, zoals dorpsondersteuners, wijkraden, gezondheidszorginstanties en schuldhulpverlening. Door gezamenlijk te monitoren, testen we continu of de aanpak daadwerkelijk impact heeft en voeren we verbeteringen door.

Dit zijn de voorwaarden om met doeltreffend beleid ook doeltreffende uitvoering te bewerkstelligen, iets wat noodzakelijk is om in tijden van maatschappelijke uitdagingen toch brede welvaart te blijven borgen en vergroten.

Wil je hier meer over weten of een van onze kennissessies bijwonen? Neem dan contact op met Saskia Westerink, tel: 06-25297503 & e-mail: sw@facetadvies.nl of Judith Baselmans, tel: 06-15657822 & e-mail: jb@facetadvies.nl