Nick Couwenberg aan het woord

Op de themabijeenkomst van VB groep presenteert Nick Couwenberg zijn visie op een duurzame toekomst. Als directeur van Facet Government volgt hij de veranderingen in wet en regelgeving; de nieuwe omgevingswet, klimaatakkoord, strengere bouwnormen, ze volgen elkaar in hoog tempo op. “De energietransitie brengt een enorme opgave met zich mee. Naast alle duurzame en innovatieve technieken hebben we ook te maken met een continu veranderd speelveld. Flexibiliteit is een noodzakelijk ingrediënt voor de energietransitie.”

Een sprekend voorbeeld van een gasloze Kwikfit werd vervolgens aangehaald door Joost Römelingh (Artebo BV). Daar bleek dat niet zo zeer de techniek als wel de menselijke kant (gedrag, gebruik, gewoonten) een lastige hobbel waren in het project.

De VB groep zit ondertussen niet stil maar genereerd met verschillende (pilot) projecten waardevolle informatie voor de toekomst, aldus Paul Uppelschoten. Zo zijn er testwoningen ingericht waar innovatieve technieken gebruikt worden door de bewoners. Hier wordt gekeken hoe duurzaam deze technieken in praktijk opstellingen zijn. Ook hier blijkt vaak dat de ‘menselijke kant’ van grote invloed is op de daadwerkelijke duurzaamheid van een gebouw of techniek.

En juist daar is voor zowel de bouwbedrijven en ontwikkelaars als de overheid een grote stap te zetten. Geen stenen stapelen en lijstjes afvinken maar mét de eindgebruiker samen technieken ontwikkelen en implementeren. Daarbij flexibel blijven zodat nieuwe technieken en inzichten in de toekomst meegenomen kunnen worden. Zo kan er maximaal duurzaam gebouwd én geleefd kan worden.