De Nationale Klimaatweken zijn helaas afgelast, maar Facet gaat door!

Van de nood een deugd maken is in coronatijd een must. Zo is Facet erg bedreven geraakt in het geven van webinars voor onze klanten én eigen collega’s. Op onze wekelijkse Facetime Friday zijn alle thema’s uit het duurzame spectrum inmiddels aan bod gekomen, van klimaatadaptatie tot aan toerisme.

En kennisdeling zou onze kernwaarde niet zijn, als we die inzichten niet ook graag met de buitenwereld delen. Het doel van de nationale klimaatweken is om zichtbaar te maken wat verschillende organisaties, bedrijven en burgers al doen om dichterbij de doelstellingen van het Klimaatakkoord te komen. Daar wil Facet nog steeds op aanhaken! Daarom organiseren we de komende weken verschillende webinars:

Vrijdag 23 oktober 11:30-12:00: Het voorkomen van voedselverspilling met Lenny Vogelzang 

De materialentransitie gaat verder dan een afvalbeleid. In het Klimaatakkoord wordt beschreven dat voedselverspilling in 2030 met 50% gereduceerd moet zijn. Een onderwerp dat gemeenten (nog) te weinig onderhanden nemen, maar waar veel kansen voor verbetering liggen ten aanzien van het huidige gedrag van inwoners. Waar moet je als gemeente rekening mee houden in de communicatie? En hoe kom je van informeren tot gedragsverandering? In deze webinar geven wij concrete handvatten waarmee jij als gemeente inwoners kunt stimuleren hun voedselverspilling terug te dringen.

Vrijdag 30 oktober 11:30-12:00 – Klimaatadaptatie met Anne de Gier

De effecten van klimaatverandering op onze samenleving worden steeds beter zichtbaar. Extreem weer is meer en meer aan de orde van de dag. Daarom werken we toe naar een klimaatbestendig Nederland, bestand tegen overstroming, wateroverlast, hittestress en droogte. Maar, wat is klimaatadaptatie precies? Wat betekent dit voor inwoners? Welke stappen gaat de gemeente ondernemen? En bovendien, wat kun je zelf doen om je eigen bedrijf, huis of tuin beter in te richten op extreem weer? Kom er alles over te weten in onze Webinar Klimaatadaptatie.

Dinsdag 3 november 14:00-14:30 – Sociale innovatie in de energietransitie

De energietransitie: een onderwerp wat wekelijks, zelfs misschien wel dagelijks, voorbij komt bij gemeenten. Een technisch ingewikkeld verhaal, maar nog veel complexer op maatschappelijk niveau. In deze webinar kijken we naar op welke manier sociale innovatie plaats vindt binnen de energietransitie in Nederland. Wat kunnen wij leren van bestaande pilots? Hoe worden groepen mensen, bedrijven en instanties al betrokken? En wat doen zij uit zichzelf? Laat je inspireren door onze webinar.

Wil jij ook graag aansluiten bij één of meerdere webinars? Schrijf je dan hier in!