Facet groeit door! Op 1 september mochten wij Wolmet Barendregt verwelkomen als waardevolle nieuwe aanvulling op ons team. Zij heeft een passie voor biodiversiteit en het is haar droom om concrete resultaten op het gebied van duurzaamheid te behalen. “Het idee dat je deze uitdagingen aangaat als team, en niet als individu, spreekt mij enorm aan”. We stelden Wolmet een aantal vragen om meer over haar te weten te komen.

Wat is jouw achtergrond?
“Nadat ik informatica studeerde in Nijmegen ben ik aan de slag gegaan als functioneel ontwerper van grote IT-systemen. Vanuit daar ben ik vrij snel doorgerold naar ook het ontwerpen van de User Interface (gebruiksomgeving) van die systemen. Daar kom je namelijk terecht in het grensgebied tussen IT en psychologie, met als hamvraag: “Hoe gebruiken mensen systemen?”. Uiteindelijk ben ik onderzoeker geworden op het gebied van het ontwerp van computerspellen en hoe we kinderen zelf daarin een actieve stem kunnen geven.”

“In Zweden heb ik mijn werk voortgezet door computerspellen op het gebied van leren & educatie te bestuderen. Daarin is het niet alleen van belang om de kinderen mee te nemen in het ontwerpproces, maar je moet dan ook rekening houden met wat leraren en ouders ervan vinden en hoe het spel past in de schoolcontext. In Zweden, en andere Scandinavische landen, zijn ze sowieso heel sterk in het betrekken van mensen op wie een product of verandering invloed heeft. Dat noemen ze: Participatory Design.”

“Vervolgens ben ik in een Europees project van een aantal universiteiten gerold waarin we lesmateriaal ontwikkelden om studenten te leren vanuit waarden te gaan werken. Door ze bewust te maken van dat wat de klant belangrijk vindt, maar ook dat wat zijzelf belangrijk vinden, probeerden wij responsible designers op te leiden. In de tijd bij de universiteit schreef ik ook een paper over waarom ik vond dat er binnen mijn vakgebied (child-computer interaction) meer naar duurzaamheid gekeken moest worden en hoe we kinderen hierbij zouden kunnen betrekken. De titel van het paper luidde: ‘Child-Computer Interaction in the Era of Climate Change Or Why I (Don’t) Want to Come to IDC This Year’. Tot mijn verbazing werd dit paper geaccepteerd, maar ze wilden ook dat ik naar Amerika zou komen om mijn paper toe te lichten op de conferentie. Dit strookte natuurlijk niet met de titel van mijn paper, dus ik ben dan ook niet gegaan. Het grappige is dat ze er destijds een groot probleem van maakten dat ik het online wilde presenteren, maar toen een paar jaar later corona om de hoek kwam kijken was dat opeens allemaal heel normaal.”

“Terug in Nederland heb ik bij de TU Eindhoven onderzoek gedaan naar carbon calculators*, en hoe mensen het gebruik hiervan ervaren. Een vrij kleine doelgroep gebruikt zo’n calculator en het gebruik ervan verspreidt zich niet zomaar. Daar schreef ik samen met een collega een paper over. Het voelde voor mij op een bepaalde manier alsof ik aan het schrijven was zodat anderen kunnen schrijven, maar wie gaat er uiteindelijk echt het verschil maken? Ik heb toen besloten dat ik mijn kennis en kunde graag op een concretere manier wilde inzetten buiten de universiteit.”

*Een carbon calculator is een tool om je CO2-voetafdruk te berekenen.

Hoe ben je bij Facet terechtgekomen?
“Nadat ik de universiteit verlaten had, heb ik mijzelf de tijd gegeven om op zoek te gaan naar dat wat ik echt wil doen. Ondertussen was ik een opleiding gestart tot ecologisch tuinontwerper. In maart van dit jaar zag ik een vacature voor Junior Adviseur Duurzaamheid bij Facet voorbijkomen. Ongeacht dat die functie niet helemaal paste ben ik wel op de website gaan kijken. Daar las ik het interview met Inka en dacht: ‘Dit past bij wat ik wil én zoek! Ik geef mijzelf nog even de tijd, maar ik ga hier solliciteren’. En dat heb ik gedaan.

Wat is jouw eerste indruk van Facet?
“Wat ik vooral heel leuk vind, is dat mensen vrij snel de diepte ingaan en zichzelf openen naar elkaar. Dat is fijn, maar voor mij ook wel spannend. Daarnaast spreekt het idee dat je deze uitdagingen aangaat als team, en niet als individu, mij enorm aan. Hier pak je het samen op.”

Wat is jouw droom voor de toekomst?
“Binnen Facet hoop ik om stevig in mijn schoenen te gaan staan als adviseur en een bijdrage te kunnen leveren aan de dingen waar ikzelf gelukkig van word en goed in ben. Biodiversiteit is daarbij mijn passie als het gaat om duurzaamheid. Dus als ik daar een bijdrage aan kan leveren, word ik daar enorm blij van. Het is mijn droom om deze bijdrage terug te zien in concrete resultaten: ‘Kijk, dat heb ik gedaan!’.”

“Als we het hebben over de toekomst van de aarde zweef ik steeds tussen wanhoop en optimisme. Soms zie je dat we met z’n allen het niet voor elkaar lijken te krijgen om te verduurzamen, maar toch moet die omslag ooit gaan komen. En ik hoop dat we daarbij kunnen leren van permacultuur*; waarbij we niet denken in beperkingen, maar juist kijken naar alle mooie dingen die we samen opnieuw mogen opbouwen en vormgeven, maar dan op een duurzame manier. Dan wordt verduurzamen opeens heel leuk en geeft het energie.”

*Permacultuur is een ontwerpmethodologie, gebaseerd op een filosofie van werken met, in plaats van tegen, de natuur.