Internationale opdracht voor Facet: Westtoer, op naar een duurzame kust in België!

Tien Belgische kustgemeenten, van Knokke tot de Panne, hebben Facet geselecteerd om een gedragen visie, helder beleid en praktische uitvoeringsmaatregelen te ontwikkelen waarmee Westtoer duurzaamheid een volwaardige plaats kan geven binnen de totale kuststrategie. Dit traject is onderdeel van het Interreg programma “Facilitate the Adoption of Circular Entrepreneurship in the Tourism and Leisure sector (FACET)”. FACET heeft Facet hier dus letterlijk gevonden.

FACET: Interreg programma ter bevordering van duurzaam toerisme
Het FACET programma is onderdeel van het Interreg 2 seas programma: een Europees samenwerkingsprogramma voor Engeland, Nederland, Frankrijk en België (Vlaanderen). Dit programma faciliteert het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme- en recreatiesector. Door ondernemers te stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, ontstaan nieuwe duurzame verdienmodellen. Met een sterk consortium van projectpartners uit alle deelnemende landen wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van onder andere accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering.

Pilots, samenwerkingsgroepen en kennisdeling
FACET ondersteunt diverse praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilots. Op die manier kunnen ondernemers praktische kennis en ervaring opdoen om businessmodellen circulair te maken. Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen binnen en buiten de keten gevormd, ten behoeve van een structurele duurzame ontwikkeling van de Belgische Kust. Het betrekken van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners) maakt het plaatje, van wetgeving tot financiering, compleet. Best practices worden vervolgens zowel regionaal als internationaal gedeeld.

Facet voor FACET
Het FACET programma draagt bij aan het stimuleren van toeristische ondernemers om circulaire toepassingen toe te passen, en daarmee aan de duurzame ontwikkeling van de kustregio als geheel. Om deze doelstelling in de praktijk te brengen is het noodzakelijk al bij visievorming de uitvoeringspraktijk in het oog te houden. Bovendien vergt dit het samenbrengen van de behoeften van een veelheid aan publieke en private stakeholders uit diverse gemeenten.

Kortom, een participatie-uitdaging van het hoogste niveau, en daarmee een kolfje naar de hand van Facet! Ons team, aangevoerd door Tommie Valkenburg en Anne de Gier-Bernts, zet haar brede inhoudelijke en procesmatige kennis en ervaring in om duurzaamheid te laten landen binnen de Belgische kuststrategie.

Benieuwd hoe dit er uit gaat zien? Of zelf behoefte aan een praktische insteek voor brede participatie? Neem contact met ons op!