Veel woningeigenaren en huurders gaan in 2021 meer betalen aan gemeentelijke woonlasten. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) meldt dat de afvalstoffenheffing gemiddeld met 9,1% toeneemt voor meerpersoonshuishoudens. Zij brachten in hun onderzoek de woonlasten van de veertig grootste gemeenten in kaart. Waar komt deze stijging vandaan? En belangrijker: wat kun je als gemeente doen?

Dat de afvalstoffenheffing fors hoger uitpakt dan vorig jaar komt onder andere omdat de kosten van afvalverwerking enorm zijn gestegen. In 2019 alleen al werden de kosten voor verbranding van afval met 139% verhoogd door de Rijksoverheid, in het streven om bedrijven te stimuleren meer te gaan recyclen. Maar ook alle andere afvalstromen zijn duurder geworden. Tegelijkertijd hebben sommige gemeenten opnieuw een aanbesteding moeten indienen voor afvalinzameling en -verwerking en is er vanuit andere gemeenten juist weer veel geïnvesteerd is in afval recycling en -scheiding. Op de langere termijn zal de verduurzaming van de afvalcyclus kostenbesparend zijn voor gemeenten en inwoners, maar het zorgt komend jaar wel voor hogere woonlasten. Enkele gemeenten kunnen de kosten van inwoners voor afvalverwerking nog laag houden door reserves in te zetten, voor andere gemeenten is dit simpelweg niet meer mogelijk.

Hoe houd je de afvalstoffenheffing binnen perken als gemeente?

Ongeacht wat de daadwerkelijke stijging is van de woonlasten in de gemeente, is het van belang om duidelijk en open te communiceren met inwoners over wat het betekent voor hun eigen situatie, maar ook over wat ze zelf kunnen doen om bij te dragen.

Het huishoudelijk afval is namelijk al sinds 2012 min of meer gelijk gebleven. Dit wil zeggen dat er nog veel winst te behalen valt in het scheiden van afval en verminderen van de duurste stroom: restafval. Zo kan er bijvoorbeeld worden ingezet op het vergroten van het bewustzijn en de kennis rondom het scheiden binnen de verschillende afvalstromen. Door te onderzoeken wat de houding, kennis en het gedrag van inwoners is ten aanzien van afval scheiden kunnen er strategische stappen gezet worden om  duurzame gedragsverandering te verwezenlijken.

Facet heeft veel ervaring met communicatie-, participatie- en gedragsveranderingstrajecten. Bekijk eens ons artikel over duurzame gedragsverandering of neem gerust contact op.