Adviseur

Als echte wereldverbeteraar heeft Floor een grote betrokkenheid bij de natuur, de mens en de wereld. Zij is verantwoordelijk voor het aanpakken en uitvoeren van complexe duurzaamheidsvraagstukken, met name gericht op de energietransitie. Dit is ook waar haar passie ligt naast reizen en voeding.

Skills
Advies
Procesbegeleiding
Projectmanagement
Beleid maken
Participatietrajecten

E-mail: fa@facetadvies.nl