Adviseur

Als een echte wereldverbeteraar heeft Floor een grote betrokkenheid bij de wereld, voor mens en natuur. Zij is verantwoordelijk voor het aanpakken en uitvoeren van complexe duurzaamheidsvraagstukken, met name gericht op de energietransitie. Dit is ook waar haar passie ligt naast reizen en voeding.

Skills
Advies en ondersteuning
Procesbegeleiding
Beleid maken

Tel: +31 6 11 73 94 22
E-mail: fa@facetadvies.nl