Een mooie team prestatie, want wat hebben we toch leuke, inspirerende en positieve dingen gedaan de afgelopen week! Het was hard werken, maar het resultaat mag er zijn! Allemaal blije gezichten: deelnemers, klanten en Facetters. Ben je benieuwd? Lees verder!

Op 15 mei hebben onze kanjers Noortje Meurs en Saskia Westerink hun eerste klimaatexpeditie gerealiseerd. Na maanden plannen en voorbereiden was het eindelijk zover! Gemeenteraad Heeze-Leende is op bezoek geweest bij zonnepark Altweerterheide in Weert. Hier werden de deelnemers meegenomen op expeditie waar zij de ‘ins en outs’ te horen kregen over de verschillende samenwerkingen omtrent het zonnepark en de inzet van de (unieke) energiebatterij. Daarnaast kregen zij ter plekke te zien hoe waterstof wordt opgewekt en werd de werking en toepassing van aquathermie uitgelegd. De expeditie werd afgesloten met een korte kennisquiz om te testen of de deelnemers goed hadden opgelet.

Daarnaast hebben we in opdracht van Metropoolregio Eindhoven (MRE) drie online informatiebijeenkomsten georganiseerd over het MER, met betrekking tot grootschalige opwek zon en wind. Tijdens de bijeenkomsten op 17, 18 en 19 mei werden geïnteresseerden geïnformeerd over de totstandkoming van het PlanMER en is uitgelegd hoe hierop gereageerd kan worden. Er was veel belangstelling en er werden aanzienlijk veel inhoudelijke vragen gesteld.  Wij bij Facet zijn trots op de informatiebijeenkomsten en alle input die we vanuit de deelnemers hebben ontvangen. Geïnteresseerden kunnen nog tot en met 14 juni 2021 een reactie indienen via de website van de provincie Noord-Brabant.

''Op deze middag kwamen alle deelnemers in direct contact met de energieoplossingen van de toekomst, we haalden ze uit de theorie en brachten ze naar de praktijk'' - Noortje Meurs over de klimaatexpeditie

In opdracht van de gemeente Waalre is #teamfacet projectleider voor het opleveren van de lokale transitievisie warmte die elke gemeente voor het einde van 2021 moet vaststellen (Klimaatakkoord). Onze energie-expert Mara Wijnker heeft de gemeenteraad van Waalre op 18 mei meegenomen in het proces rondom de Transitievisie Warmte. Het doel van de raadsinformatiebijeenkomst was om de raad te informeren over de tussenresultaten, ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de transitievisie warmte in september. Mara heeft de gemeenteraad uitleg gegeven over enkele belangrijke elementen van de warmtetransitie, zoals de alternatieven van aardgas en de bijbehorende consequenties. Zij heeft in dat kader een beeld geschetst van de mogelijke beschikbare bronnen voor de gemeente Waalre. Ook stond ze stil bij de visie en strategie voor Waalre en de stappen die gemeente Waalre gaat zetten tot 2030. Er werden door de raadsleden markante en interessante vragen gesteld, die Mara samen met de wethouder en de beleidsambtenaar met alle plezier, kennis en kunde beantwoord heeft.

Tot slot is Noortje Meurs in opdracht van de gemeente Eindhoven begonnen met haar nieuwe communicatieklus in het kader van het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone (De Groene Zone). Vorige week was de overdracht van werkzaamheden vanuit de gemeente Eindhoven en haar eerste kennismaking met de projectgroep. Haar rol is om de communicatiecampagne voor de twaalf deelnemende gemeenten te coördineren en de medewerkers communicatie van de afzonderlijke gemeenten te ontzorgen door het aanreiken van concrete middelen (denk aan nieuwsberichten, social media campagnes, beeldmateriaal e.d.). Noortje gaat met enorm enthousiasme deze uitdaging aan!

En wij gaan natuurlijk met volle kracht voorruit! Want de komende tijd staat er genoeg moois op de planning.