De eerste week van februari (maandag 1 t/m zaterdag 6 februari) staat in het teken van de circulaire economie (bron: deweekvandecirculaireeconomie.nl). Een week vol (dit jaar online) inspirerende evenementen om te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Een welkome week, want we kunnen op dit vlak nog veel positieve winst behalen.

Circulaire bedrijventerreinen

Neem bijvoorbeeld bedrijventerreinen. In zijn Webinar over circulaire bedrijventerreinen houdt Cees-Jan Pen (namens het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie) een vurig pleidooi om meer te doen met de potentie die daar ligt.

Bij bedrijventerreinen denken we toch al snel aan ongezellige terreintjes in buitenwijken of aan de enorme blokkendozen langs de snelweg die als paddenstoelen uit de grond schieten. Niet per se een sexy onderwerp. Maar wist je dat 35% van de banen in Nederland gevestigd zijn op bedrijventerreinen? En dat verduurzaming van 250 bedrijventerreinen een CO2-reductie (energiebesparing én energieproductie) oplevert van 2/3 van het sectordoel gebouwde omgeving? (bron: presentatie Cees-Jan Pen, FECT). Kortom, daar zit veel potentie!

Volgens Pen mag er dan ook wel wat meer aandacht (en budget) naar deze bedrijventerreinen gaan. Als goed voorbeeld noemt Pen het prijswinnende industrieterrein Kleefse Waard in Arnhem (bron: ipkw.nl). Eén groot proefveld voor duurzaamheid en circulaire economie, waarbij gericht wordt gezocht naar een samenstel van bedrijven die van elkaars reststromen (energie en grondstoffen) gebruik kunnen maken.

Rol van de overheid

Ook voor de overheid is een rol weggelegd om circulaire initiatieven te stimuleren, zo werd in de afsluiting van het Webinar geconcludeerd. Door circulair in te kopen, specifieke subsidieregelingen uit te schrijven en door simpelweg scherpe doelstellingen te formuleren die de vrijblijvendheid verminderen. Op die manier gaan we van mooie plannen en ideeën naar een daadwerkelijk (meer) circulaire economie.

Benieuwd hoe wij bedrijven en de overheid helpen met circulaire vraagstukken? Neem gerust eens contact met ons op.