Op 10 mei is Gies Tesselaar gestart aan zijn stageopdracht Natuurinclusief en Klimaatadaptief bouwen bij Facet. Hij studeert management van de Leefomgeving, met een specialistie in Landscape Planning and Development (LPD) op de HAS hogeschool in ‘S Hertogenbosch. Gies: ‘Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen bij het realiseren van een gezonde leefomgeving. Hierbij is de indeling van de al beperkte ruimte erg belangrijk’. Nu zijn stageopdracht is afgerond zitten wij samen met Gies om te vragen naar zijn ervaringen bij Facet.

Hoe ben je bij Facet terecht gekomen?

Ik ben bij Facet terecht gekomen door een eerdere samenwerking met het bedrijf PartnersRO. Tijdens mijn vorige stage heb ik gekeken naar de mogelijkheden of een samenwerking tussen Facet en PartnersRO effectief kan zijn bij projecten in de Ruimtelijke Ordening. Na deze stage was het de bedoeling dat ik tien weken naar het buitenland zou gaan, maar door corona viel mijn buitenlandstage van tien weken helaas in het water. Babette van der Padt (PartnersRO) en Nick Couwenberg hadden gelukkig nog een vraag liggen over duurzaam ontwikkelen en uiteindelijk kwam ik met het voorstel om mijn onderzoek over Natuurinclusief en Klimaatadaptief bouwen bij Facet verder uit te werken. Van het één kwam het ander.

 Waar is het onderwerp Natuurinclusief en Klimaatadaptief bouwen uit voort gekomen?

Het onderwerp van mijn stageopdracht kwam tot stand doordat veel gemeenten inzien dat we meer moeten inzetten op biodiversiteit en klimaatadaptiviteit. Bij gebiedsontwikkeling wordt natuurinclusief -, en klimaatadaptief bouwen steeds belangrijker. In veel gevallen blijken deze thema´s in de praktijk slechts een ambitie te zijn. Aan mij de taak om te kijken hoe je deze thema´s kunt borgen in het beleid en van een ambitie werkelijkheid kunt maken. Vanuit mijn achtergrond op de HAS Hogeschool kon ik goed invulling geven aan deze opgave.

Hoe heb je jouw onderzoek aangepakt?

Voor mijn onderzoek heb ik een pre-opzet gemaakt met punten die belangrijk zijn om te onderzoeken. Wat is de urgentie? Wordt natuurinclusief-, en klimaatadaptief bouwen nu al geborgd in het beleid? Zijn er juridische kaders? Welke beleidsinstrumenten zijn er? Welke data is er beschikbaar? Daarnaast heb ik contact gehad met verschillende partijen: Provincie Noord-Brabant, gemeenten, bouwbedrijven en ingenieursbureaus. Op deze manier kwam ik erachter waar nu precies het probleem ligt en welke kansen er zijn.

Waarom is bouwen met groen volgens jou belangrijk?

Bouwen met groen is een effectieve manier om stedelijke problemen (fijnstof, waterberging, hittestress, CO2-reductie etc.) te verminderen en je bestendig te maken tegen klimaatverandering. Ook zorgt bouwen met groen ervoor dat je de biodiversiteit in een omgeving kunt stimuleren. De reden waarom ik dit belangrijk vind is dat de voordelen van groen veel positieve effecten hebben voor mens en dier. Daarbij komt kijken dat het huidige beleid niet ingericht is om kwalitatief groen te borgen. Het gaat alleen maar om oppervlaktes en aantallen terwijl je moet kijken naar het soort groen, de standplaats in de omgeving en de beheerintensiviteit.

Hoe kan Facet jouw onderzoeksresultaten inzetten?

Mijn onderzoek, een presentatie, een onderzoeksverslag en een productenblad bieden gemeenten en/of opdrachtgevers een basis en een inkijkje op de mogelijkheden van natuurinclusief-, en klimaatadaptief bouwen. Ik heb de inzichten verwerkt in een stappenplan en de belangrijkste knelpunten op een rij gezet. Ook heb ik een overzicht van het beleid gemaakt, wat handig kan zijn voor gemeenten bij de actualisatie van bijvoorbeeld een beleidsnotitie.

Wat staat er op de planning na jouw stage?

Na mijn stage ga ik mijn afstudeerjaar tegemoet. Ik start met een minor Ruimteproef van twintig weken bij de gemeente Amsterdam. Ik ga samen met mijn projectgroep in discussie over de vraagstukken die er liggen voor het projectgebied Haven-Stad. Na deze Minor sluit ik het jaar af met een BO (Bedrijfsopdracht). Na mijn hbo studie zou ik graag door willen studeren op de universiteit. Welke master ik wil gaan doen weet ik nog niet.