Aan de slag met de warmtetransitie

Met een klimaatneutrale samenleving in 2050 in gedachte is het de bedoeling dat Nederland stapsgewijs van het aardgas afgaat. Dit betekent dat alle gebouwen die gebruik maken van aardgas voor verwarming, warm water en koken overgaan op een alternatieve duurzame energiebron.

Gemeenten hebben de regie om de route naar een aardgasvrije gemeente uit te stippelen in een transitievisie warmte. Alle gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een transitievisie hebben vastgesteld. Hiermee bieden gemeenten zo veel mogelijk zekerheid en voorspelbaarheid aan woningeigenaren, investeerders, huurders, andere stakeholders.

Facet heeft verschillende gemeenten geholpen om te komen tot die visie. We hebben samen met verschillende experts onderzoek gedaan naar hoe we deze gemeenten voor 2050 aardgasvrij kunnen maken. Ook hebben we bekeken welke stappen zij tot 2030 al kunnen nemen. Op 21 september heeft de gemeenteraad van Waalre haar transitievisie warmte vastgesteld. De gemeente Bergeijk deed dat op 16 december. We zijn ontzettend trots op de resultaten. De transitievisies zelf én de samenwerking tussen verschillende stakeholders die hierbij tot stand is gekomen.

Facet heeft verschillende gemeenten geholpen om te komen tot die visie. We hebben samen met verschillende experts onderzoek gedaan naar hoe we deze gemeenten voor 2050 aardgasvrij kunnen maken. Ook hebben we bekeken welke stappen zij tot 2030 al kunnen nemen. Op 21 september heeft de gemeenteraad van Waalre haar transitievisie warmte vastgesteld. De gemeente Bergeijk deed dat op 16 december. We zijn ontzettend trots op de resultaten. De transitievisies zelf én de samenwerking tussen verschillende stakeholders die hierbij tot stand is gekomen.

En wat fijn om te horen dat de stakeholders ook positief terugkijken op het proces, de samenwerking en het eindresultaat:

Stakeholders over het proces in Waalre

Roland Otto, Woonstichting ‘Thuis:

“Facet is vroegtijdig als bureau ingehuurd en dit heeft gezorgd voor een structurele en planmatige aanpak. Dit vond ik zelf erg prettig en overzichtelijk. Daarin zijn wij als coöperatie natuurlijk betrokken geweest, maar ook andere belanghebbenden, onder andere de netbeheerder Enexis, hebben hieraan bijgedragen. Met elkaar hebben we stap voor stap van grof naar fijn gewerkt, om zo tot de beste strategie voor gemeente Waalre te komen. Zowel kijkend naar de korte, middellange en lange termijn.”

Sander Bierens, Enexis Netbeheer:

Geen massa’s tekst, maar ook visualisaties: een tijdlijn, kaartmateriaal, en ook linkjes om op door te klikken. Er wordt bijvoorbeeld de link gelegd naar wat je kunt doen wanneer je zelf met je woning aan de slag wilt. Dat maakt het overzichtelijk, en dat is fijn. Het is een mooi eerste resultaat dat we gezamenlijk hebben opgeleverd en dan kun je ook weer vervolgstappen zetten naar de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2030.

Lukas Leyten, energiecoöperatie WEL:

Als ik terugkijk naar de discussies die we hebben gehad, dan was de inbreng van iedereen evenredig. Ik denk dat wij met z’n allen een goede discussie hebben gehad en ik denk ook dat wij aan het eind dat met z’n allen zo gevoeld hebben.

Stakeholders over het proces in Bergeijk

Stef Luijten, gemeente Bergeijk:

“De warmtetransitie is complex”, aldus Stef Luijten, “juist daarom is het belangrijk om stakeholders te betrekken bij het opstellen van deze visie. Dat is goed gelukt in dit proces. We hebben echt met elkaar gediscussieerd en zijn tot een breed gedragen visie gekomen waar haalbaarheid centraal staat.”

Werner Timmermans, woningstichting de Zaligheden:

“Als woningstichting zien wij duurzaamheid heel breed. Wij streven naar CO2-neutrale, comfortabele, gezonde, veilige en duurzame woningen” vertelt hij. “Dat kunnen we vanzelfsprekend niet van vandaag op morgen realiseren. En zeker niet alleen. Wij zijn daarom blij dat we actief hebben mogen meedenken met de Transitievisie Warmte.”

Sander Bierens, Enexis Netbeheer:

“Wij brengen elektriciteit en gas naar de woningen en gebouwen. Het is voor ons erg prettig om in zo’n vroeg stadium betrokken te worden bij het opstellen van de plannen,” vertelt Sander Bierens van Enexis Netbeheer. “Het begin is nu gemaakt! Ik kijk ernaar uit om te zien wanneer inwoners energie gaan besparen, hun huizen isoleren en zich voorbereiden op de overstap naar aardgasvrij wonen.

Aan de slag met de uitvoering?

Het is belangrijk om te beseffen dat de warmtetransitie naast een technische en financiële opgave, bovenal een sociale opgave is. We komen ten slotte achter de voordeur van alle inwoners en gebouweigenaren. Bovendien vraagt aardgasvrij wonen vaak ook om ander gedrag van de bewoners. Blijf daarom niet hangen in de technische analyses, maar ga van start met de sociale transitie. Lees hier meer over in ons kennisartikel.

Hulp nodig?

Heeft jouw gemeente ook een transitievisie warmte vastgesteld en wil je van start met de uitvoering? Facet helpt graag om jouw visie tot uitvoering te brengen. We betrekken hierbij alle stakeholders in jouw gemeente om samen tot gedragen uitvoeringsplannen te komen. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.